Khách hàng tiềm năng

Hai anh bạn gặp nhau:
– Chào cậu, thế nào? Cửa hàng của cậu kinh doanh có phát đạt không?
– Đâu có! Khách hàng của tớ cứ ngày càng phát triển, nên làm ăn khó khăn lắm!
– Cậu nói gì lạ vậy? Tưởng khách hàng phát triển thì kinh doanh cũng phát đạt chứ!
– Có gì đâu mà không hiểu! Tớ kinh doanh quần áo trẻ em mà!