ix-thoi-ky-xay-dung-nen-tu-chu-905-938

1. Khúc Thừa Dụ (905-907):
Khúc Thừa Dụ quê ở Cúc Bồ (Ninh Thanh, Hải Dương), vốn là một tay hào phú, tính khoan hòa, được nhân dân kính phục. Thấy nhân dân ta vô cùng thống khổ dưới ách đô hộ của nhà Ðường, ông khởi binh tiến công thành Tống Bình (Hà Nội), đuổi giặc về nước tự xưng là Tiết độ sứ. Thế cùng, nhà Ðường buộc phải công nhận Khúc Thừa Dụ là người đứng đầu đất Việt.
Ngày 23-7-907, Khúc Thừa Dụ mất, giao quyền lại cho con là Khúc Hạo.

2. Khúc Hạo (907-917):
Năm 907, Nhà Ðường mất, Nhà Hậu Lương thấy thế cũng phải công nhận Khúc Hạo là "An Nam đô hộ Tiết độ sứ".
Khúc Hạo chia nước ta thành 5 cấp hành chính: Lộ, phủ châu, giáp, xã. Giáp, xã là cấp hành chính cơ sở lần đầu tiên được đặt ra ở nước ta.
Năm Ðinh Sửu (917), Khúc Hạo mất, truyền ngôi cho con là Khúc Thừa Mỹ.

3. Khúc Thừa Mỹ (917-923):
Khúc Thừa Mỹ thay cha nhậm chức Tiết độ sứ của nhà Lương, chứ không phục Nhà Nam Hán. Năm 923, vua Nam Hán sai tướng là Lý Khắc Chính đem quân sang đánh và bắt được Khúc Thừa Mỹ, rồi sai Lý Tiến sang cùng với Lý Khắc Chính làm Thứ Sử Giao Châu.

4. Dương Ðình Nghệ (Diên Nghệ) (931-938):
Dương Ðình Nghệ người Ái Châu (Thanh Hóa), là tướng của họ Khúc đã khởi binh đánh đuổi Lý Khắc Chính và Lý Tiến giải phóng thành Ðại La (Hà Nội) xưng là Tiết độ sứ vào năm 931.
Giành được quyền tự chủ 6 năm, Dương Ðình Nghệ bị tên nha tướng là Kiều Công Tiễn ám hại để đoạt chức Tiết độ sứ. Nhân dân ta vô cùng căm phẫn nổi lên chống lại tên phản bội. Kiều Công Tiễn vội cho người sang cầu cứu chúa Nam Hán.

bài ix. thời kỳ xây dựng nền tự chủ (905-938): được đăng bởi: admin với tựa đề ix. thoi ky xay dung nen tu chu (905-938): tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Tuấn, chàng trai đất Việt ; Nguyễn Vỹ .( 34 , 35, 36 )
Tuấn, chàng trai đất Việt ; Nguyễn Vỹ .( 34 , 35, 36 )
Tuấn, chàng trai đất Việt.


Chương 34
1926- Phong trào học trò mặc Âu Phục bằng vải nội hoá.
-


Cà Phê Saigon Ngày Xưa
Cà Phê Saigon Ngày Xưa
Cà Phê Sàigòn Ngày Xưa
Cà phê vốn cùng đi với con đường lịch sử.
Hồi xửa hồi xưa . . . có một Sàigòn người ta gọi cà phê là “cà phe”, đi


Tượng Phật Quan Âm
Tượng Phật Quan Âm
Bài được JimmyLy sửa lúc 2012-3-21 10:11

32 bảo tượng Bồ tát Quán Thế Âm tại Việt Nam.VIII. Thời Kỳ Chống Phong Kiến Bắc Ðô Hộ Lần Thứ Ba
VIII. Thời Kỳ Chống Phong Kiến Bắc Ðô Hộ Lần Thứ Ba
VIII. Thời Kỳ Chống Phong Kiến PChương Bắc Ðô Hộ Lần Thứ Ba (603-939) 336 Năm

Do Lý Phật Tử hèn nhát đầu hàng, nhà Tùy chia đất Giao Châu thành 3


Tuấn, chàng trai đất Việt.( Phần 22 , 23 , và 24 )
Tuấn, chàng trai đất Việt.( Phần 22 , 23 , và 24 )
Tuấn, chàng trai đất Việt


Chương 22
1923


-Hội "Như Tây du học" của các quan
-Thanh niên Nam-Trung-Bắc du


Tuấn, chàng trai đất Việt . ( 43, 44 & 45 )
Tuấn, chàng trai đất Việt . ( 43, 44 & 45 )
Tuấn, chàng trai đất Việt .


CHƯƠNG 43
1930


- Một cuộc du lịch qua các tỉnh Trung kỳ, vô Saigon, để xem xét


Ảnh chụp hiếm thấy của người phụ nữ Việt thời xưa
Ảnh chụp hiếm thấy của người phụ nữ Việt thời xưa


Kín đáo, đoan trang mà vẫn toát lên vẻ đẹp đầy hấp dẫn, nét đẹp của người con gái Việt Nam thời xưa khiến các nước lân bang khi đó phải


Những giai thoại về Cao Bá Quát
Những giai thoại về Cao Bá Quát
Cá nuốt cá, người trói người

Chuyện kể khi còn bé, Cao Bá Quát ra tắm ở Hồ Tây. Đúng vào lúc vua Minh Mệnh tuần du ở ngoài bắc, nhà vua cũng đến