iii-phong-kien-pchuong-bac-o-ho-lan-thu-nhat-207-39-tcn

III. Phong Kiến PChương Bắc Ðô Hộ Lần Thứ Nhất (207 - 39 TCN) - Nhà Triệu (207 - 111 TCN) 97 Năm, Quốc Hiệu Nam Việt, Kinh Ðô Phiên Ngung (gần Quảng Châu, Trung Quốc).

Triệu Ðà người Hán, huyện Chân Ðịnh, nhân lúc nhà Tần suy loạn giết Trưởng Lại của nhà Tần, chiếm giữ đất Lĩnh Nam, xưng đế đòi ngang với nhà Hán, hưởng nước truyền ngôi được năm đời gần một trăm năm.

Triệu Ðà đánh mãi Âu Lạc không đưỡc, vì nước ta có thành Cổ Loa kiên cố, có nỏ thần tuyệt diệu.

Sau Triệu Ðà dùng mưu hòa hoãn, rồi sai con trai là Trọng Thủy sang ở rể lấy Mỵ Châu, con gái An Dương Vương. Trọng Thủy lấy cắp lẫy nỏ thần Kim Quy trốn về nước, rồi đưa quân sang xâm lược nước ta.

Triệu Ðà cướp được nước ta, lập thành nước Nam Việt đóng đô ở Phiên Ngung (nay là tỉnh Quảng Ðông) từ đó nước ta thuộc Triệu.

1. Triệu Vũ Ðế (Triệu Ðà 207 - 136 TCN):
Triệu Ðà sinh năm 256 TCN, lên ngôi vua năm 207 TCN đến năm 136 TCN thì mất, ở ngôi vua bảy mươi mốt năm, thọ một trăm hai mươi mốt tuổi.

2. Triệu Văn Ðế (Triệu Hồ 136 - 124 TCN):
Triệu Hồ là con trai Trọng Thủy, cháu nội của Triệu Ðà ở ngôi được mười hai năm, thọ 52 tuổi.

3. Triệu Minh Vương (Triệu Anh Tề 124 - 112 TCN):
Triệu Anh Tề ở ngôi được mười hai năm.

4. Triệu Ai Vương (Triệu Hưng 112 TCN):
Triệu Hưng ở ngôi chưa được một năm.

5. Triệu Dương Vương (Triệu Kiến Ðức 112 - 111 TCN):
Triệu Kiến Ðức ở ngôi được gần một năm.

Năm 113 TCN nội tình nhà Triệu rất rối ren. Vua Hán sai An Quốc Thiếu Quý sang dụ Nam Việt về hàng. Thiếu Quý nguyên là tình nhân của Cù Thị (mẹ của Ai Vương) nên tư thông với nhau và dụ dỗ Ai Vương dâng nước Nam Việt cho nhà Hán. Tể tướng Lữ Gia đã cùng với một số đại thần đem quân cấm binh vào giết chết sứ nhà Hán, Cù Thị và Ai Vương tôn Kiến Ðức là con trưởng của Minh Vương lên làm vua. Vũ Ðế nhà Hán sai Phục Ba tướng quân Lộ Bác Ðức và Dương Bộc đem năm đạo quân sang xâm lưỡc Nam Việt. Tể tướng Lữ Gia chống không nổi bèn đưa Dương Vương chạy trốn. Quân Hán đuổi theo bắt đưỡc, vua tôi đều bị hại. Nhà Hán chiếm đưỡc Nam Việt, đổi là Giao Chỉ bộ.

bài iii. phong kiến pchương bắc ðô hộ lần thứ nhất (207 - 39 tcn) được đăng bởi: admin với tựa đề iii. phong kien pchuong bac ðo ho lan thu nhat (207 - 39 tcn) tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Công Tử Bạc Liêu
Công Tử Bạc LiêuNHỮNG BÍ ẨN VỀ " CÔNG TỬ BẠC LIÊU "

Những câu chuyện về gia tộc Công Tử Bạc Liêu đã được nói tới khá nhiều, có chuyện ngày


Vũ Thư Hiên : Đêm giữa ban ngày .
Vũ Thư Hiên : Đêm giữa ban ngày .
Tự Bạch
Tôi tặng cuốn sách này cho :

Những người con của nước Việt

đã cống hiến đời mình

cho một


III. Phong Kiến PChương Bắc Ðô Hộ Lần Thứ Nhất (207 - 39 TCN)
III. Phong Kiến PChương Bắc Ðô Hộ Lần Thứ Nhất (207 - 39 TCN)
III. Phong Kiến PChương Bắc Ðô Hộ Lần Thứ Nhất (207 - 39 TCN) - Nhà Triệu (207 - 111 TCN) 97 Năm, Quốc Hiệu Nam Việt, Kinh Ðô Phiên Ngung (gần Quảng Châu, Trung


VIII. Thời Kỳ Chống Phong Kiến Bắc Ðô Hộ Lần Thứ Ba
VIII. Thời Kỳ Chống Phong Kiến Bắc Ðô Hộ Lần Thứ Ba
VIII. Thời Kỳ Chống Phong Kiến PChương Bắc Ðô Hộ Lần Thứ Ba (603-939) 336 Năm

Do Lý Phật Tử hèn nhát đầu hàng, nhà Tùy chia đất Giao Châu thành 3


Cuộc Bạo Loạn Bàn Phật Tại Miền Trung : Mùa Hè 1966
Cuộc Bạo Loạn Bàn Phật Tại Miền Trung : Mùa Hè 1966
http://www.hon-viet.co.uk/ThichThienHao.jpg
« Hòa Thượng » Thích Thiện Hào: Hội chủ Hội Phật Giáo Việt Nam.Như đứng trước Thượng Đế


Truyền Thuyết Kinh Dương Vương Họ Hồng Bàng - Lạc Long Quân
Truyền Thuyết Kinh Dương Vương Họ Hồng Bàng - Lạc Long Quân
Theo truyền thuyết thì thủy tổ dân tộc Việt Nam là Kinh Dương Vương. Hiện còn có mộ tại làng Á Lữ, Thuận Thành, Bắc Ninh.

Kinh Dương Vương làm vua


Công Chúa Sống Lâu
Công Chúa Sống Lâu
CÔNG CHÚA SỐNG LÂU

Ðặc biệt các công chúa triều Nguyễn sống rất lâu. Chỉ có công chúa Tĩnh Hão chị ruột của vua Tự Ðức là bất hạnh, bà


Giai thoại cha ông : Nguyễn Quán Nho .
Giai thoại cha ông : Nguyễn Quán Nho .
- Nguyễn Quán Nho (1637 - 1708) người làng Vạn Hà, huyện Thụy Nguyên, tỉnh Thanh Hóa. Ông là danh thần đời vua Lê Huyền Tông, nổi tiếng về lòng thương dân và