Hỏi điều gì?

Hai cô gái điếm đứng co ro dưới bầu trời tuyết lạnh, cô này hỏi cô kia :
– Mày muốn hỏi ông già Noel cái gì ?
– Uhm, thì cũng 100 dollards như mấy thằng khác thôi !