Hiểu sao bây giờ

– Cuộc sống thật vô vị!
– Tại sao chứ? Mục sư hỏi.
– Cô gái tôi hết lòng theo đuổi đã từ chối lời cầu hôn của tôi.
– Anh đừng vội chán nản. Mục sư nhẹ nhàng: – Phụ nữ nói “không” thường phải hiểu là “có”.
– Nhưng cô ấy chỉ “xì” một tiếng thôi!