Giống trái cây

Trong tủ lạnh:
– Súp lơ: tao không thích bề ngoài của tao, nhìn như bộ não người.
– Nhãn: còn tao thì như mắt người.
– Chuối: tao đề nghị đổi chủ đề.
– Khế: tao đồng ý với ý kiến của thằng chuối

\n