Giá trị của hạnh phúc

Chúng ta nên hiểu rằng:
Trời sinh ra con voi để ta so sánh với những gì quá khổ.
Trời sinh ra con nhện để ta có việc… quét mạng nhện.
Trời sinh ra con muỗi để ta mơ ước về một thế giới không có loài muỗi.
Trời sinh ra cá sấu để chúng ta có quyền tự hào rằng ta vẫn còn xinh đẹp chán.
Trời sinh ra con rắn để chúng ta có thể nói: “Thật tuyệt vời khi có đủ chân và tay”.
Và cuối cùng, sau khi đã cho chúng ta nhiều thứ, trời lại sinh ra phụ nữ để chúng ta biết thế nào là giá trị của hạnh phúc.