Em có bị siđa không?

1 chàng và 1 nàng vào nhà nghỉ “tâm sự”. Đến đoạn cao trào chàng đột ngột hỏi :
– Em có bị si-đa không ?
– Trời, em trong sạch lắm đó !!
– Tốt rồi…..Anh không muốn bị si-đa thêm 1 lần nữa !

\n