Dứt Sữa

Có ông đó đi nhậu về bị vợ chửi. Tức quá mới nói:
– Bà là vợ tui hay là mẹ tui mà chửi tui?
Bà vợ đáp:
– Tui không biết, thằng nào bú tui thằng đó là con tui.
Thằng con nghe vậy liền lên tiếng:
– Dạ, mà thằng nào dứt sữa trước thằng đó làm anh đó nha!