Dự định

Tại nhà giam của thành phố:
Một cai ngục trại giam hỏi một phạm nhân sắp mãn hạn:
– Anh đã có dự định gì cho cuộc sống sắp tới chưa?
– Tất nhiên, thưa ông. Tôi đã để ý tới một trạm bưu điện và hai nhà băng.
– !!!!!