Động vật biết bay

Một hôm, Bi đi học về mặt buồn thiu.
Bố hỏi: “Bi, sao con lại buồn thế?”
– Con bị 0 điểm môn sinh vật.
– Sao lại bị 0?
– Cô giáo bảo con tìm 2 ví dụ về động vật có vú biết bay.
– Ví dụ 1: con dơi.
– Giỏi lắm.
– Ví dụ 2: cô tiếp viên hàng không.