Để dễ đuổi khỏi nhà

Cô gái bảo với vị hôn thê:
– Em đã nói với bố em rằng anh là nhà thơ đấy nhé!
– Sao vậy? Chẳng lẽ ông già lại yêu thơ ca đến thế?
– Là thế này, anh người yêu trước của em là dân đấm bốc. Lúc bố em muốn tống cổ anh ta ra khỏi cửa thì có đôi chút khó khăn…