Dạy con kiềm chế

Cậu bé tơi tả về nhà với một vết tím bầm dưới mắt, mẹ mắng: “Mẹ bảo con bao nhiêu lần là phải biết kiềm chế”.
– Phải đếm đến 100 đã, nếu vẫn thấy tức, mới được đánh nhau cơ mà.
– Vâng, nhưng trong lúc con đang đếm thì đã bị thằng Tèo đã đấm luôn một quả rồi, bố nó chỉ dặn đếm đến 50 thôi ạ!
– !!!!!