Dài hay ngắn

Một anh đến ghi tên đăng kí với cô tiếp viên . cô hỏi:
– Anh tên gì?
– Tôi tên Dương Ngọc Quý!
– Của anh dài hay ngắn?
– Ơ… dạ…thì cũng “bình thường” thôi cô ạ!
– Sao lại bình thường?
– Chứ cô muốn “nó” dài hay ngắn?
– Anh này lạ chưa tôi hỏi Quý “y” dài hay “i” ngắn mà!

\n