Con trai giỏi “cầm, kỳ, thi, họa”

Hai ông bố gặp nhau và không ngớt hỏi han tình hình gia đình của nhau, có đoạn:

– Cháu trai nhà bác dạo này thế nào?
– Ôi, khỏi nói “cầm, kỳ, thi, họa” đủ cả!
– Thanh niên mà được như thế thời buổi này hiếm lắm…
– Nó “cờ” bạc tá lả thâu đêm, nhà có cái xe cũng “cầm” rồi. Hôm qua ngồi sau xe thằng bạn, “thi” lạng lách đánh võng rồi bị ngã vỡ đầu, thật tai “họa”! Tôi đang vào viện thăm nuôi nó đấy….
TRUYỆN CƯỜI KHÁC