Còn chưa xuống đến nơi

Hai vận động viên leo núi đang vượt qua một cái vực thì một người bị trượt chân rơi xuống. Người kia ngoái lại hỏi:
– Anh có làm sao kh…ô…ô…ng?
– Chưa b…i…ế…t…!, – ở dưới trả lời – vẫn đang r…ơ…i…i…