Còn bọn phường khác

Hai cán bộ kế hoạch hoá gia đình gặp nhau:
– Vận động mãi thì chả nghe, đến khi các ông chồng ở phường mình đi thắt ống dẫn tinh thì các bà vợ cũng tranh nhau đi đặt vòng.
– Chỉ cần một người thực hiện biện pháp hạn chế là đủ. Cần gì phải cả hai vợ chồng nhỉ?
– Ai chả biết thế! Nhưng cậu nghĩ đàn ông ở những nơi khác cũng thực hiện như đàn ông ở phường mình à?