Coi chừng bể trứng

Một anh chàng lên xe buýt, thấy 1 bao hàng trống định ngồi lên
Bà cụ ngồi kế bên bỗng hét to:
– Coi chừng bể trứng !!
Cậu thanh niên giật mình hỏi:
– Bao đựng trứng hả bà ?
Bà cụ:
– Không, đó là bảo vỏ sầu riêng….