Có tiếng mà không có miếng

– Có tiếng mà không có miếng nghĩa là gì hả bố?
– Ừ câu đó na ná như là mẹ thường giới thiệu với bạn bè rằng, bố là là người luôn quyết định tất cả mọi việc, con ạ.