Có lợi ích gì?

– Bố thật xấu hổ vì con đấy. Đánh nhau với một người bạn thân là điều tệ hại nhất mà người ta có thể làm.
– Nhưng nó đã ném đá vào con cơ mà! Vì thế con mới ném lại nó.
– Khi bạn ấy ném đá vào con, con có thể nói với bố.
– Nhưng, liệu chuyện đó có ích gì chứ? Tay con còn khỏe hơn tay bố cơ mà !!!