Chuyện thi cử

Ông bố nói với con trai:
– Bố thật không ngờ là con lại thi trượt kỳ này!
– Con thi trượt, nhưng con lại phát hiện mình có khả năng đặc biệt bố ạ!
– Khả năng gì?
– Ngoại cảm, thưa bố! Con biết trước là thế nào mình cũng thi trượt ạ!
: