Chuyện ở nhà hàng

Tại quán ăn, ông khách bực mình gọi bồi bàn lại quát tháo.
– Anh giải thích thế nào về chiếc máy trợ thính trong bát súp của tôi?
– Thưa ngài, ngài nói gì tôi nghe chưa được rõ…
***
Một bà khoe với bạn:
– Con trai tôi mỗi khi ghi chép là mọi người lại chăm chú nhìn.
– Tuyệt quá, thế con trai bà làm thơ à?
– Không, nó làm bồi bàn cho một tiệm ăn.