Chuẩn bị chu đáo

Một cô gái trẻ bước vào cửa hàng thực phẩm nói với người bán hàng:
– Bác bán cho tôi tất cả cà chua, trứng thối của cửa hàng.
– Có ngay, thưa cô. Nhưng cô mua nhiều như vậy để làm gì?
– Để chuẩn bị cho buổi biểu diễn ca nhạc tối nay.
– Làm như thế liệu có hơi ác với ca sĩ đó không?
– Không, tôi chính là cô ca sĩ ấy. Cẩn thận vẫn hơn bác ạ!