Chưa tới

– Dạo này tôi cứ thấy vợ mình ôm một con cá sấu khổng lồ chực vồ lấy tôi.
– Thật là một cơn ác mộng.
– Này nhé, da thì sần sùi, hai mắt lồi ra, miệng toang toác, răng thì lởm chởm….
– Chắc là cá sấu hoa cà đấy!
– Không, tôi chưa tả về con cá sấu!
a