Chữ đẹp

– Quỳnh: Chữ của cậu viết đẹp lắm Tí à!
– Tí: Thế hả?
– Quỳnh: Nhìn vô đó muốn…
– Tí: Muốn gì ?
– Quỳnh: Muốn mù
– Tí: (nổi giận)