Chọn vật cản để dừng xe

Hai vợ chồng đi trên xe, vợ đang cầm lái bỗng quay sang hỏi chồng:
– Anh thân yêu, phanh không hoạt động, làm thế nào bây giờ?
– Chết thật, em cố gắng đâm vào cái gì đó rẻ tiền thôi.