Chơi khó bạn

Anh chàng hết tiền liền nhắn tin cho bạn thân: “Mày làm gì đấy? Mua cho tao cái thẻ!”
Thằng bạn ngay lập tức nhắn tin lại:
– Mã thẻ này nạp đi! Tao nạp thử rồi! Được đấy!
\n
sign: sửa chữa cân điện tử
\n