Chối đến cùng

Một chiếc xe hơi chạy loạng choạng nên bị cảnh sát giao thông bắt dừng lại. Viên đội yêu cầu lái xe:
– Tôi cần phải kiểm tra nồng độ rượu trong máu của ông. Ông hãy thổi vào cái rượu kế này.
– Tôi không thể làm được, vì tôi đang bị suyễn.
– Vậy sẽ có một bác sĩ thử máu cho ông.
– Không được, tôi bị bệnh ưa chảy máu.
– Vậy ông hãy đi thật thẳng theo vạch trắng phân làn đường này.
– Tôi không thể đi như thế được!
– Ông vẫn có lý do để từ chối ư?
– Tất nhiên! Bởi vì nó… ngoằn ngoèo.