Chớ dại

Một đôi yêu nhau bị papa and mama phản đối. Để bảo vệ tình yêu hai người rủ nhau đi nhảy cầu tự tử. Đi đến cầu , người con trai nói người con gái nhảy xuống trước, người con gái lại nói người con trai nhảy xuống trước, thế là anh ta nhảy xuống. Cô gái nói:
– Bố thằng ngu, cho mày chết .
Chàng trai nói vọng lên:
-Bố mày biết bơi, bố mày đếch sợ!

\n