Chịu khó

– Mày chẳng chịu học bài gì cả , cứ nhìn bài tao…
– Thế mày có biết để đọc được những chữ của mày đã là chịu khó lắm rồi ko ?
– !?