Chính xác

Hướng dẫn viên du lịch thuyết minh cho đoàn tham quan:
– Thưa các quý vị, phiến đá này đã tồn tại một trăm nghìn không trăm linh ba năm.
– Một khách du lịch hỏi: Làm sao mà anh lại biết chính xác như thế?
– Cách đây 3 năm, một nhà địa chất học đã đến đây nghiên cứu và tuyên bố: phiến đã này có tuổi là một trăm nghìn năm.