Chiến tranh và hòa bình

Hai anh lính mới nói chuyện với nhau trong doanh trại:
– Tại sao cậu tự nguyện tòng quân?
– Tớ độc thân, tớ thích chiến tranh. Thế còn cậu?
– Tớ thì đã có vợ, nhưng lại yêu hoà bình.