Chỉ một mà thôi

Quan tòa hỏi:
– Anh có phản đối lời buộc tội vì say rượu lái xe cán chết một người không?
– Phạm nhân thở phào: Chúa ơi, phúc đức cho tôi quá, thế mà hôm đó tôi cứ tưởng mình cán chết những hai người cơ đấy.