Chả dại nữa

– Anh yêu, hãy kể cho em về những mối tình nồng thắm trước đây của anh đi!
– Em thông cảm, anh không muốn dại dột một lần nữa.
– Anh nói vậy là sao?
– Vì các cuộc tình trước đây đều kết thúc bằng việc kể chuyện đó.