Cắm sừng

Ông chồng đi công tác về, thấy vợ đang tòm tem với người đàn ông khác trên giường.
Vốn là tay chơi súng. Ông chạy đến hộc bàn lấy súng rồi chĩa vào tên đàn ông tính bắn thì bà vợ xông ra ngăn lại và nói:
– Em xin anh tỉnh lại đi! Chẳng lẽ anh định giết chết cha của 3 đứa con chúng mình hay sao?
xem thêm