Bỏ mảnh nào?

Trên bãi biển, cảnh sát tiến đến bên một cô gái trẻ mặc bộ đồ tắm bikini và nói: “Thưa cô, ở đây có quy định chỉ được mặc bộ đồ tắm một mảnh”.
Cô gái hỏi lại:
– Vậy theo ông tôi phải bỏ mảnh nào?
– !!!!!