Biết gì mà khen

Chồng đi công tác về, vợ chạy ra khoe: “Con chúng ta đã mọc cái răng đầu tiên!”.
– Tuyệt!
– Và nó đã tự đi được một bước rồi.
– Quá tuyệt!
– Lúc tập đi nó bị ngã gãy mất chiếc răng nhưng lại bật ra câu nói đầu tiên…
– Hay quá!
– Anh biết nó nói từ gì mà khen hay!
– !!!!!