‘Ca dao, tục ngữ’ thời hiện đại (Phần 30)


Trên đồng cạn duới đồng sâu. Thuỷ điện xả lũ thì đâu cũng tràn.

Trăm năm bia đá cũng mòn.
Ngàn năm Bia Mực ta còn zô zô.
Trời mưa bong bóng phập phồng.
Nhìn mưa nàng nhớ cháo lòng tiết canh.
Ước gì giờ được gặp anh.
Thế nào cũng được rủ ăn cháo lòng.
Ta về ta tắm ao ta.
Ao nhà có đục sang nhà kế bên.
Ra đường sợ nhất công nông.
Về nhà sợ nhất vợ không mặc gì.