Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 11275474 Thứ năm, 21 Tháng Hai 2019 15:45
macosx 714845 Thứ năm, 21 Tháng Hai 2019 15:43
windows7 653429 Thứ năm, 21 Tháng Hai 2019 15:24
linux3 478984 Thứ năm, 21 Tháng Hai 2019 15:41
windowsxp2 269334 Thứ năm, 21 Tháng Hai 2019 12:26
windowsnt 112461 Thứ năm, 21 Tháng Hai 2019 15:03
linux2 108774 Thứ năm, 21 Tháng Hai 2019 15:27
windowsnt2 96893 Thứ năm, 21 Tháng Hai 2019 12:51
windows 76846 Thứ năm, 21 Tháng Hai 2019 13:47
windowsvista 16578 Thứ năm, 21 Tháng Hai 2019 15:01
windows2k 7509 Thứ ba, 19 Tháng Hai 2019 18:17
windows2003 3573 Thứ năm, 21 Tháng Hai 2019 03:58
windows95 1362 Thứ sáu, 15 Tháng Hai 2019 21:55
windows98 495 Thứ bảy, 02 Tháng Hai 2019 15:05
os22 488 Thứ hai, 01 Tháng Mười 2018 07:43
windowsxp 474 Chủ nhật, 27 Tháng Một 2019 09:55
windowsce 389 Thứ sáu, 15 Tháng Hai 2019 10:13
windowsme 318 Thứ năm, 07 Tháng Hai 2019 15:14
openbsd 213 Thứ tư, 13 Tháng Hai 2019 03:46
windowsme2 109 Thứ hai, 03 Tháng M. hai 2018 17:20
mac 80 Thứ tư, 07 Tháng Hai 2018 06:27
freebsd 26 Thứ năm, 19 Tháng Bảy 2018 22:10
freebsd2 7 Thứ năm, 23 Tháng Tám 2018 21:32
macppc 4 Thứ ba, 04 Tháng Bảy 2017 13:23
amiga 3 Thứ tư, 10 Tháng Một 2018 02:43
beos 1 Chủ nhật, 07 Tháng Một 2018 17:45
netbsd 1 Thứ ba, 24 Tháng Bảy 2018 18:45