Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 10134313 Thứ hai, 20 Tháng Tám 2018 17:06
macosx 622792 Thứ hai, 20 Tháng Tám 2018 17:05
windows7 616659 Thứ hai, 20 Tháng Tám 2018 17:02
linux3 453957 Thứ hai, 20 Tháng Tám 2018 16:12
windowsxp2 225904 Thứ hai, 20 Tháng Tám 2018 16:59
linux2 100045 Thứ hai, 20 Tháng Tám 2018 11:29
windowsnt2 84723 Thứ hai, 20 Tháng Tám 2018 16:15
windowsnt 80354 Thứ hai, 20 Tháng Tám 2018 17:05
windows 75173 Thứ hai, 20 Tháng Tám 2018 11:07
windowsvista 15594 Thứ hai, 20 Tháng Tám 2018 16:15
windows2k 7140 Thứ hai, 20 Tháng Tám 2018 16:15
windows2003 3240 Thứ hai, 30 Tháng Bảy 2018 00:32
windows95 1300 Chủ nhật, 05 Tháng Tám 2018 07:06
os22 482 Thứ hai, 20 Tháng Tám 2018 13:57
windows98 459 Thứ ba, 24 Tháng Bảy 2018 21:44
windowsxp 428 Thứ hai, 16 Tháng Tư 2018 03:41
windowsce 386 Thứ bảy, 14 Tháng Tư 2018 22:48
windowsme 295 Thứ sáu, 04 Tháng Năm 2018 08:47
openbsd 207 Thứ ba, 24 Tháng Bảy 2018 21:45
windowsme2 101 Thứ năm, 15 Tháng Ba 2018 00:45
mac 80 Thứ tư, 07 Tháng Hai 2018 09:27
freebsd 26 Thứ sáu, 20 Tháng Bảy 2018 01:10
freebsd2 6 Thứ tư, 04 Tháng Bảy 2018 00:43
macppc 4 Thứ ba, 04 Tháng Bảy 2017 16:23
amiga 3 Thứ tư, 10 Tháng Một 2018 05:43
beos 1 Chủ nhật, 07 Tháng Một 2018 20:45
netbsd 1 Thứ ba, 24 Tháng Bảy 2018 21:45