Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 9799801 Thứ bảy, 23 Tháng Sáu 2018 05:45
windows7 605710 Thứ bảy, 23 Tháng Sáu 2018 05:02
macosx 587408 Thứ bảy, 23 Tháng Sáu 2018 05:44
linux3 441566 Thứ bảy, 23 Tháng Sáu 2018 05:14
windowsxp2 224381 Thứ bảy, 23 Tháng Sáu 2018 04:36
linux2 98130 Thứ bảy, 23 Tháng Sáu 2018 05:14
windowsnt2 82542 Thứ bảy, 23 Tháng Sáu 2018 05:43
windows 74602 Thứ bảy, 23 Tháng Sáu 2018 04:27
windowsnt 70217 Thứ bảy, 23 Tháng Sáu 2018 05:25
windowsvista 15423 Thứ bảy, 23 Tháng Sáu 2018 04:02
windows2k 7032 Thứ sáu, 22 Tháng Sáu 2018 10:16
windows2003 3212 Thứ ba, 12 Tháng Sáu 2018 08:14
windows95 1299 Thứ ba, 08 Tháng Năm 2018 02:31
os22 475 Thứ sáu, 09 Tháng Hai 2018 13:23
windows98 458 Chủ nhật, 22 Tháng Tư 2018 06:49
windowsxp 428 Thứ hai, 16 Tháng Tư 2018 03:41
windowsce 386 Thứ bảy, 14 Tháng Tư 2018 22:48
windowsme 295 Thứ sáu, 04 Tháng Năm 2018 08:47
openbsd 206 Thứ tư, 19 Tháng Tư 2017 18:07
windowsme2 101 Thứ năm, 15 Tháng Ba 2018 00:45
mac 80 Thứ tư, 07 Tháng Hai 2018 09:27
freebsd 25 Thứ ba, 05 Tháng Sáu 2018 10:05
freebsd2 5 Thứ năm, 26 Tháng Mười 2017 03:15
macppc 4 Thứ ba, 04 Tháng Bảy 2017 16:23
amiga 3 Thứ tư, 10 Tháng Một 2018 05:43
beos 1 Chủ nhật, 07 Tháng Một 2018 20:45