Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 8915445 Thứ sáu, 19 Tháng Một 2018 08:35
windows7 588809 Thứ sáu, 19 Tháng Một 2018 08:27
macosx 499898 Thứ sáu, 19 Tháng Một 2018 08:34
linux3 415956 Thứ sáu, 19 Tháng Một 2018 08:34
windowsxp2 220431 Thứ sáu, 19 Tháng Một 2018 06:36
linux2 93176 Thứ sáu, 19 Tháng Một 2018 07:17
windowsnt2 79733 Thứ sáu, 19 Tháng Một 2018 06:36
windows 72848 Thứ sáu, 19 Tháng Một 2018 08:18
windowsnt 60226 Thứ sáu, 19 Tháng Một 2018 08:14
windowsvista 14845 Thứ năm, 18 Tháng Một 2018 09:36
windows2k 6624 Thứ năm, 18 Tháng Một 2018 08:20
windows2003 3061 Thứ ba, 09 Tháng Một 2018 06:32
windows95 1189 Thứ tư, 17 Tháng Một 2018 23:51
os22 473 Thứ ba, 19 Tháng M. hai 2017 19:09
windows98 424 Thứ tư, 18 Tháng Mười 2017 14:29
windowsce 364 Thứ ba, 09 Tháng Một 2018 13:43
windowsxp 314 Thứ năm, 18 Tháng Một 2018 04:19
windowsme 247 Thứ tư, 17 Tháng Một 2018 16:23
openbsd 206 Thứ tư, 19 Tháng Tư 2017 18:07
windowsme2 94 Thứ bảy, 09 Tháng Chín 2017 19:07
mac 79 Thứ hai, 01 Tháng Một 2018 15:15
freebsd 16 Thứ năm, 28 Tháng M. hai 2017 17:54
freebsd2 5 Thứ năm, 26 Tháng Mười 2017 03:15
macppc 4 Thứ ba, 04 Tháng Bảy 2017 16:23
amiga 3 Thứ tư, 10 Tháng Một 2018 05:43
beos 1 Chủ nhật, 07 Tháng Một 2018 20:45