Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 9440548 Chủ nhật, 22 Tháng Tư 2018 11:07
windows7 599194 Chủ nhật, 22 Tháng Tư 2018 10:39
macosx 552487 Chủ nhật, 22 Tháng Tư 2018 11:02
linux3 431554 Chủ nhật, 22 Tháng Tư 2018 10:48
windowsxp2 223239 Chủ nhật, 22 Tháng Tư 2018 10:30
linux2 95364 Chủ nhật, 22 Tháng Tư 2018 05:44
windowsnt2 81469 Chủ nhật, 22 Tháng Tư 2018 09:16
windows 74012 Chủ nhật, 22 Tháng Tư 2018 10:53
windowsnt 65605 Chủ nhật, 22 Tháng Tư 2018 11:01
windowsvista 15230 Chủ nhật, 22 Tháng Tư 2018 04:47
windows2k 6968 Chủ nhật, 22 Tháng Tư 2018 04:34
windows2003 3187 Chủ nhật, 22 Tháng Tư 2018 01:13
windows95 1272 Thứ bảy, 21 Tháng Tư 2018 14:19
os22 475 Thứ sáu, 09 Tháng Hai 2018 10:23
windows98 458 Chủ nhật, 22 Tháng Tư 2018 03:49
windowsxp 428 Thứ hai, 16 Tháng Tư 2018 00:41
windowsce 386 Thứ bảy, 14 Tháng Tư 2018 19:48
windowsme 286 Chủ nhật, 08 Tháng Tư 2018 06:51
openbsd 206 Thứ tư, 19 Tháng Tư 2017 15:07
windowsme2 101 Thứ tư, 14 Tháng Ba 2018 21:45
mac 80 Thứ tư, 07 Tháng Hai 2018 06:27
freebsd 24 Thứ sáu, 30 Tháng Ba 2018 17:41
freebsd2 5 Thứ năm, 26 Tháng Mười 2017 00:15
macppc 4 Thứ ba, 04 Tháng Bảy 2017 13:23
amiga 3 Thứ tư, 10 Tháng Một 2018 02:43
beos 1 Chủ nhật, 07 Tháng Một 2018 17:45