Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 10493733 Thứ năm, 18 Tháng Mười 2018 20:07
macosx 653840 Thứ năm, 18 Tháng Mười 2018 19:55
windows7 630649 Thứ năm, 18 Tháng Mười 2018 19:49
linux3 469227 Thứ năm, 18 Tháng Mười 2018 20:05
windowsxp2 228251 Thứ năm, 18 Tháng Mười 2018 13:15
linux2 102083 Thứ năm, 18 Tháng Mười 2018 18:15
windowsnt 99574 Thứ năm, 18 Tháng Mười 2018 20:02
windowsnt2 88540 Thứ năm, 18 Tháng Mười 2018 16:22
windows 76174 Thứ năm, 18 Tháng Mười 2018 03:18
windowsvista 15939 Thứ năm, 18 Tháng Mười 2018 10:39
windows2k 7256 Thứ ba, 16 Tháng Mười 2018 19:14
windows2003 3262 Thứ hai, 01 Tháng Mười 2018 03:31
windows95 1302 Thứ năm, 13 Tháng Chín 2018 12:50
os22 488 Thứ hai, 01 Tháng Mười 2018 10:43
windows98 473 Thứ hai, 24 Tháng Chín 2018 23:36
windowsxp 430 Thứ bảy, 15 Tháng Chín 2018 18:03
windowsce 386 Thứ bảy, 14 Tháng Tư 2018 22:48
windowsme 309 Thứ ba, 18 Tháng Chín 2018 15:13
openbsd 209 Thứ tư, 03 Tháng Mười 2018 04:46
windowsme2 104 Thứ năm, 20 Tháng Chín 2018 10:58
mac 80 Thứ tư, 07 Tháng Hai 2018 09:27
freebsd 26 Thứ sáu, 20 Tháng Bảy 2018 01:10
freebsd2 7 Thứ sáu, 24 Tháng Tám 2018 00:32
macppc 4 Thứ ba, 04 Tháng Bảy 2017 16:23
amiga 3 Thứ tư, 10 Tháng Một 2018 05:43
beos 1 Chủ nhật, 07 Tháng Một 2018 20:45
netbsd 1 Thứ ba, 24 Tháng Bảy 2018 21:45