Trang: 1   |  


thiệp tình bạn

Bạn là người ta cảm thấy thoải mái khi ở cùng, ta sẵn lòng trung thành, đem lại cho ta lời chúc phúc và ta cảm thấy biết ơn vì có họ trong đời.

Thấy được những lo lắng của bạn nhưng giúp bạn, tinh thần, nhận ra những điều bạn bất lực nhưng nhấn mạnh những điều bạn có thể làm.