Trang: 1   |  


thiệp cảm ơn

Gửi thiệp cảm ơn, Thể hiện sự cảm kích của bạn bằng mẫu thiệp cảm ơn, cổ điển, hoa màu hồng đậm trên nền màu lục này, như một lời bày tỏ, tri ân qua những tấm thiệp đến những ai đã giúp đỡ mình, và lòng cảm tạ .