ix-thoi-ky-xay-dung-nen-tu-chu-905-938

1. Khúc Thừa Dụ (905-907):
Khúc Thừa Dụ quê ở Cúc Bồ (Ninh Thanh, Hải Dương), vốn là một tay hào phú, tính khoan hòa, được nhân dân kính phục. Thấy nhân dân ta vô cùng thống khổ dưới ách đô hộ của nhà Ðường, ông khởi binh tiến công thành Tống Bình (Hà Nội), đuổi giặc về nước tự xưng là Tiết độ sứ. Thế cùng, nhà Ðường buộc phải công nhận Khúc Thừa Dụ là người đứng đầu đất Việt.
Ngày 23-7-907, Khúc Thừa Dụ mất, giao quyền lại cho con là Khúc Hạo.

2. Khúc Hạo (907-917):
Năm 907, Nhà Ðường mất, Nhà Hậu Lương thấy thế cũng phải công nhận Khúc Hạo là "An Nam đô hộ Tiết độ sứ".
Khúc Hạo chia nước ta thành 5 cấp hành chính: Lộ, phủ châu, giáp, xã. Giáp, xã là cấp hành chính cơ sở lần đầu tiên được đặt ra ở nước ta.
Năm Ðinh Sửu (917), Khúc Hạo mất, truyền ngôi cho con là Khúc Thừa Mỹ.

3. Khúc Thừa Mỹ (917-923):
Khúc Thừa Mỹ thay cha nhậm chức Tiết độ sứ của nhà Lương, chứ không phục Nhà Nam Hán. Năm 923, vua Nam Hán sai tướng là Lý Khắc Chính đem quân sang đánh và bắt được Khúc Thừa Mỹ, rồi sai Lý Tiến sang cùng với Lý Khắc Chính làm Thứ Sử Giao Châu.

4. Dương Ðình Nghệ (Diên Nghệ) (931-938):
Dương Ðình Nghệ người Ái Châu (Thanh Hóa), là tướng của họ Khúc đã khởi binh đánh đuổi Lý Khắc Chính và Lý Tiến giải phóng thành Ðại La (Hà Nội) xưng là Tiết độ sứ vào năm 931.
Giành được quyền tự chủ 6 năm, Dương Ðình Nghệ bị tên nha tướng là Kiều Công Tiễn ám hại để đoạt chức Tiết độ sứ. Nhân dân ta vô cùng căm phẫn nổi lên chống lại tên phản bội. Kiều Công Tiễn vội cho người sang cầu cứu chúa Nam Hán.

bài ix. thời kỳ xây dựng nền tự chủ (905-938): được đăng bởi: admin với tựa đề ix. thoi ky xay dung nen tu chu (905-938): tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Tuấn, chàng trai đất Việt. ( Chương 28 ,29 & 30 )
Tuấn, chàng trai đất Việt. ( Chương 28 ,29 & 30 )
Chương 28
1920 - 1024

- Thầy giáo " trai gái với học trò " là một việc " động trời " ! Bị hội đồng Kỷ-luật nhà trường


Giai thọai cha ông : Cao Bá Quát
Giai thọai cha ông : Cao Bá Quát
- Cao Bá Quát (Chu Thần, 1808-1855), nhân vật văn chương quán thế và anh hùng thời đại nửa đầu thế kỷ XIX, quê làng Phú Thị, Gia Lâm, Kinh Bắc (ngoại thành Hà


Nguyễn vỹ :Tuấn, chàng trai đất Viêt.( Phần 25 ,26 & 27)
Nguyễn vỹ :Tuấn, chàng trai đất Viêt.( Phần 25 ,26 & 27)
Chương 25
1920 – 1924

-Tình hình chính trị tổng quát ở toàn xứ , sau những vụ Phan-xích-Long ở Saigon (1916), vụ Duy-Tân ở Huế


Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh thổ Trung Quốc?
Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh thổ Trung Quốc?
Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh thổ Trung Quốc?

--------------------------------------------------------------------------------

- Nhật ký điện tử, một phát


Tuấn, chàng trai đất Việt. ( 37, 38 & 39 )
Tuấn, chàng trai đất Việt. ( 37, 38 & 39 )
Tuấn, chàng trai đất Việt.


CHƯƠNG 37
1927
- Nhà tranh ba gian của cụ Phan Bội Châu ở Huế.
-


VIII. Thời Kỳ Chống Phong Kiến Bắc Ðô Hộ Lần Thứ Ba
VIII. Thời Kỳ Chống Phong Kiến Bắc Ðô Hộ Lần Thứ Ba
VIII. Thời Kỳ Chống Phong Kiến PChương Bắc Ðô Hộ Lần Thứ Ba (603-939) 336 Năm

Do Lý Phật Tử hèn nhát đầu hàng, nhà Tùy chia đất Giao Châu thành 3


Tuấn, chàng trai đất Việt.
Tuấn, chàng trai đất Việt.
Tuấn, chàng trai đất Việt


Chương 7
Phía sau nhà , mặt trăng sáng rực từ từ trồi trên mấy ngọn tre xao xác gió , dội ánh


Tuấn, chàng trai đất Việt .
Tuấn, chàng trai đất Việt .
Tuấn, chàng trai đất Việt .


Chương 15
Chú Ba và thím Ba chỉ có hai con trai , Tuấn và đứa em của Tuấn. Cậu bé này từ khi