VietCaDao.com
 Quên mật khẩu
 Đăng ký / Register
Xem: 267|Trả lời: 0

Gia nhập Môn phái Lục Lâm

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2021-7-21 13:19:59 | Xem tất |Chế độ đọc
Lục Lâm

Thái Sơn Lục Lâm

Điều kiện:
- Người giao nhiệm vụ: Bạch Thu Oanh.
- Thành tựu yêu cầu: Vô thành đến vô hạn.
- Vị trí: Thái Sơn.

Hướng dẫn:
- Bước 1: Đến gặp Bạch Thu Oanh để nhận nhiệm vụ

- Bước 2 : Tìm đánh Nhàn lương Lương Trụ Thái.

- Bước 3: Nói chuyện với Bạch Thu Oanh trả nhiệm vụ.

Hai Đệ Tử Của Lục Lâm

Điều kiện:
- Người giao nhiệm vụ: Mộ Hoà Quân hoặc Lương Thủ Hùng.
- Thành tựu yêu cầu: Vong ngã chỉ cảnh 4 thành trở lên.
- Vị trí: Thái Sơn.
- Điều kiện: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành - Thái Sơn Lục Lâm

- Bước 2a: Nói chuyện với Mộ Hoà Quân.

- Bước 2b: Nói chuyện với Lương Thủ Hùng.

- Bước 2b-1: Kiếm 3 miếng da sói.

- Bước 3: Đến nói chuyện với Bá Lang.


Vào núi Lục Lâm Minh

Điều kiện:
- Người giao nhiệm vụ: Nhất ngôn sát Chung Diêu.
- Thành tựu yêu cầu: Vong ngã chi cảnh 5 thành.
- Vị trí: Thái Sơn.
- Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành - Hai Đệ Tử Của Lục Lâm

Hướng dẫn:
- Bước 1: Đến gặp Nhất ngôn sát Chung Diêu để nhận nhiệm vụ.

- Bước 2: Đến nói chuyện với Hắc sơn đại hổ Ngưu Triệt.


Tu Luyện Hoạt Lục Sơn

Điều kiện:
- Người giao nhiệm vụ: Nhất ngôn sát Chung Diêu.
- Thành tựu yêu cầu: Ngưng thần nhập khí huyệt 1 thành trở lên.
- Vị trí: Thái Sơn.
- Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành - Vào núi Lục Lâm Minh.

Hướng dẫn:
- Bước 1: Đến gặp Nhất ngôn sát Chung Diêu để nhận nhiệm vụ .
- Bước 2: Chịu mất 200 lượng.
- Bước 3: Nói chuyện với Nhất ngôn sát Chung Diêu trả nhiệm vụ.
- Bước 4: Chọn học 1 trong 3 loại võ công.

Hình ảnh lẩn khuất trong bóng tối

Điều kiện:
- Người giao nhiệm vụ: Dược Chỉ Lan.
- Thành tựu yêu cầu: Ngưng thần nhập khí huyệt 1 thành trở lên.
- Vị trí: Thái Sơn.
- Yêu cầu: Đã hoàn thành Đế Long Hành - Tu Luyện Hoạt Lục Sơn.

Hướng dẫn:
- Bước 1: Đến gặp Dược Chỉ Lan để nhận nhiệm vụ.

- Bước 2: Truy bắt Bạch ảnh tổ viên.

- Bước 3: Về trả nhiệm vụ cho Dược Chỉ Lan.
- Bước 4: Đến gặp Hắc sơn đại hổ Ngưu Triệt.
- Bước 5: Đến gặp Nhất ngôn sát Chung Diêu.

Tài Nữ Chấn Diêu Sơn

Điều kiện:
- Người giao nhiệm vụ: Dược Chỉ Lan.
- Thành tựu yêu cầu: Ngưng thần nhập khí huyệt 5 thành.
- Vị trí: Thái Sơn.
- Yêu cầu: Đã hoàn thành Đế Long Hành - Hình ảnh lẩn khuất trong bóng tối

Hướng dẫn:
- Bước 1: Đến gặp Dược Chỉ Lan để nhận nhiệm vụ.
- Bước 2: Xử lý mười tên thuộc Bạch ảnh đội.

- Bước 3: Quay lại nói chuyện với Dược Chỉ Lan.

Nghĩa Khí Bao Trùm Khắp Núi Non

Điều kiện:
- Người giao nhiệm vụ: Nhất ngôn sát Chung Diêu.
- Thành tựu yêu cầu: Ngọc đỗng song xuy 1 thành.
- Vị trí: Thái Sơn.
- Yêu cầu: Đã hoàn thành Đế Long Hành - Tài Nữ Chấn Diêu Sơn

Hướng dẫn:
- Bước 1: Đến gặp Nhất Thốn Sát Chung Diêu để nhận nhiệm vụ.
- Bước 2a: Kiếm da sói. (d12)

- Bước 2b: Kiếm lông Hổ. (d13)

- Bước 3: Quay về gặp Chung Diêu.
- Bước 4: Đến gặp Hắc sơn đại hổ Ngưu Triệt.


Bài viết chứa quá nhiều dữ liệu cho phép.

Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký / Register

x
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký / Register

Quy tắc điểm

Phiên bản Mobile|Phòng tối|Archiver|VietCaDao   

GMT+8, 2021-9-26 04:44 , Processed in 0.080892 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách