VietCaDao.com
 Quên mật khẩu
 Đăng ký / Register
Xem: 15347|Trả lời: 23

Một số lệnh sql cơ bản nhưng hay dùng cho 9dragons offline

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2016-4-12 21:38:55 | Xem tất |Chế độ đọc
Hướng dẫn add danh tiếng ác danh cho bạn nào cần :

Các bạn mở SQL => New Querry, add vào
use ND_GAME_0;
select * from [dbo].[VIEW_ND_V01_CharacList] where chr_name = 'tên nhân vật của bạn';

ấn excute và ghi lại uniqueid của nhân vật

New querry lần nữa và add tiếp vào dòng sau :
use ND_GAME_0;
select * from [dbo].[ND_V01_CharacState] where unique_id = 'uniqueid của các bạn';
update [dbo].[ND_V01_CharacState] set honor=50000,gong=50000 where unique_id = 'uniqueid của các bạn';

honor là danh tiếng, gong là ác danhlàm sao để úp rule 2 auto bang lệnh sql vậy mn
của bạn đây:
Code:
use ND_GAME_0;
select * from [dbo].[ND_V01_Charac] where chr_name = 'tên nhân vật';
update [dbo].[ND_V01_Charac] set class_grade = 2 where chr_name = 'tên nhân vật'

nếu muốn up role2 all server thì đây:
Code:
use ND_GAME_0;
select * from [dbo].[ND_V01_Charac]
update [dbo].[ND_V01_Charac] set class_grade = 2
tặng thêm vài câu truy vấn nữa cho bạn


Set lvl cho nhân vật

Code:
use ND_GAME_0;
select * from [dbo].[VIEW_ND_V01_CharacList] where chr_name = 'Tên nhân vật';
update [dbo].[VIEW_ND_V01_CharacList] set inner_level=240 where chr_name = 'Tên nhân vật'


Set môn phái cho nhân vật, chỗ party = 0 là Lãng Nhân, tương tự: 1 Cái Bang, 2 Bí Cung, 3 Thiếu Lâm, 4 Lục Lâm, 5 Võ Đang, 6 Ma Giáo.

Code:
use ND_GAME_0;
select * from [dbo].[VIEW_ND_V01_CharacList] where chr_name = 'tên nhân vật';
update [dbo].[VIEW_ND_V01_CharacList] set party=5 where chr_name = 'tên nhân vật'


Set trường phái cho nhân vật class= 1 là Tanker (cận chiến), 2 buffer, 3 2b, 4 nuker.

Code:
use ND_GAME_0;
select * from [dbo].[ND_V01_Charac] where chr_name = 'Tên nhân vật';
update [dbo].[ND_V01_Charac] set class = 2 where chr_name = 'Tên nhân vật'
tìm inventory của nhân vật nào đó trong table nào
select inven_table from ND_GAME_0.dbo.ND_V02_INVEN_WHERE_TABLE where cuid=(select unique_id from ND_GAME_0.dbo.ND_v01_Charac where chr_name='VietCaDao')
sau khi có được table rồi thi làm tiếp lệnh vi du table là: 3
select * from ND_GAME_0.dbo.ND_V02_INVEN_TABLE_3 where cuid=(select unique_id from ND_GAME_0.dbo.ND_v01_Charac where chr_name='VietCaDao')
cuối cùng op cho vủ khí khủng

select ra xong thì
cột item_type,item_id,item_count là loại, id, số lượng cái này bật GM tool sẽ biết cụ thể
durability: độ bền, socket_count: số lỗ, socket_item: đồ gắn vào lỗ (kiếm trong gm tool)
inchant:đồ +0 là ST00... +15 là ST15...
protect:bỏ qua ai thích nghiên cứu tự mò
add_option: đây là option trên đồ
check_field: bỏ qua

về add_option:
update ND_V02_INVEN_TABLE_2 set add_option='D0W1C6E138V10G4I0E145V14G4I0E134V10G4I 0E93V10G4I0E95V10G4I0E52V12G4I0' where cuid=31753 and unique_id=13575726003654500
khi mình set lại như vậy thì được opt như hình ở 1st post

phân tích lần lượt cấu trúc
D0W1C6E138V10G4I0E145V14G4I0E134V10G4I0E93V10G4I0E 95V10G4I0E52V12G4I0

D0 ai muốn nghiên cứu tự mò
W1: là đã trade 1/30 W15 là trade 15/30
C6: là 6 opt, tối đa 7 opt thì phải( opt ở đây là opt khi trade, ko tính opt của set hoặc opt của đồ, muốn set mấy opt này tự nghiên cứu )
E138V10G4I0: cấu trúc E..V..G..I.. là cho 1 opt
+ trong đó E.. thì .. là id opt mình đã post ở trên
+V.. là Value: giá trị của opt( ví dụ E138V1000 được opt chính xác khí công 1000, theo game thì max là 10-có post max value ở trên rồi chưa test tăng thêm có tác dụng ko )
+G..: là grade tương ứng( ví dụ 0:lowest, 1 :low,2:medium,3:high,4:highest)
+I..: inchant của opt,


tìm inventory của nhân vật nào đó trong table nào
select inven_table from ND_GAME_0.dbo.ND_V02_INVEN_WHERE_TABLE where cuid=(select unique_id from ND_GAME_0.dbo.ND_v01_Charac where chr_name='VietCaDao')
sau khi có được table rồi thi làm tiếp lệnh vi du table là: 3
select * from ND_GAME_0.dbo.ND_V02_INVEN_TABLE_3 where cuid=(select unique_id from ND_GAME_0.dbo.ND_v01_Charac where chr_name='VietCaDao')
cuối cùng op cho vủ khí khủng

select ra xong thì
cột item_type,item_id,item_count là loại, id, số lượng cái này bật GM tool sẽ biết cụ thể
durability: độ bền, socket_count: số lỗ, socket_item: đồ gắn vào lỗ (kiếm trong gm tool)
inchant:đồ +0 là ST00... +15 là ST15...
protect:bỏ qua ai thích nghiên cứu tự mò
add_option: đây là option trên đồ
check_field: bỏ qua

về add_option:
update ND_V02_INVEN_TABLE_2 set add_option='D0W1C6E138V10G4I0E145V14G4I0E134V10G4I 0E93V10G4I0E95V10G4I0E52V12G4I0' where cuid=31753 and unique_id=13575726003654500
khi mình set lại như vậy thì được opt như hình ở 1st post

phân tích lần lượt cấu trúc
D0W1C6E138V10G4I0E145V14G4I0E134V10G4I0E93V10G4I0E 95V10G4I0E52V12G4I0

D0 ai muốn nghiên cứu tự mò
W1: là đã trade 1/30 W15 là trade 15/30
C6: là 6 opt, tối đa 7 opt thì phải( opt ở đây là opt khi trade, ko tính opt của set hoặc opt của đồ, muốn set mấy opt này tự nghiên cứu )
E138V10G4I0: cấu trúc E..V..G..I.. là cho 1 opt
+ trong đó E.. thì .. là id opt mình đã post ở trên
+V.. là Value: giá trị của opt( ví dụ E138V1000 được opt chính xác khí công 1000, theo game thì max là 10-có post max value ở trên rồi chưa test tăng thêm có tác dụng ko )
+G..: là grade tương ứng( ví dụ 0:lowest, 1 :low,2:medium,3:high,4:highest)
+I..: inchant của opt,


Bài viết chứa quá nhiều dữ liệu cho phép.

Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký / Register

x
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2016-4-30 14:33:19 | Xem tất
sdl la j add may cai fiel do o dau.sao toi kim hoai k thay.no nam chõ nao add chi jup voi
Đăng lúc 2016-4-30 14:33:22 | Xem tất
sdl la j add may cai fiel do o dau.sao toi kim hoai k thay.no nam chõ nao add chi jup voi
Đăng lúc 2016-5-13 21:41:29 | Xem tất
Sao mình dùng lệnh SQL mà chả có lệnh nào có tác dụng nhỉ
Đăng lúc 2017-1-2 16:58:01 | Xem tất
có ai nhận cài 9d off server không ah. em có hậu tạ đầy đủ , nhưng là server chạy qua hamachi được và tất cả thu thập mới nhất không lổi .. có gì các bạn có thể liên hệ qua email : lethehoantnt@gmail.com hoặc số điện thoại : 0973474651 mình đi làm toàn giờ hành chính có gì các bạn nhắn tin và cài vào ban đêm nha
Đăng lúc 2017-1-30 14:58:12 | Xem tất
làm sao để biết unique_id của acc mình tạo nhỉ ad
 Tác giả| Đăng lúc 2017-1-31 16:07:42 | Xem tất
select unique_id from ND_GAME_0.dbo.ND_v01_Charac where chr_name='VietCaDao'
Đăng lúc 2017-5-20 18:29:29 | Xem tất
Bác Vietcadao ơi, cho em hỏi làm sao để khi vào phái nhận chức trách là dc up đế long hành luôn ạ ( 2 Role) ... Kính mong bác chỉ giáo
 Tác giả| Đăng lúc 2017-5-25 15:31:57 | Xem tất
ban xem o hinh nhe

Bài viết chứa quá nhiều dữ liệu cho phép.

Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký / Register

x
Đăng lúc 2017-5-26 22:23:05 | Xem tất
cảm ơn đại huynh nhé
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký / Register

Quy tắc điểm

Phiên bản Mobile|Phòng tối|Archiver|VietCaDao   

GMT+8, 2021-9-26 05:35 , Processed in 0.045896 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách