Tựa đề chapter Tác giả Thể loại views
Trốn việc 1 all truyện cười 765
Thế cũng không hiểu 1 all truyện cười 699
Hàng xóm láng giềng 1 all truyện cười 982
Ông và cháu 1 all truyện cười 857
FA tự sướng 1 all truyện cười 773
Găng tay tặng người yêu 1 all truyện cười 956
Tưởng bở 1 all truyện cười 714
Tiền múa Chúa cười 1 all truyện cười 631
Trục quả địa cầu bị nghiêng 1 all truyện cười 652
Ông nọ bà kia 1 all truyện cười 710
Đất nứt con bọ hung 1 all truyện cười 622
Chết là rất sướng 1 all truyện cười 706
Râu quặp 1 all truyện cười 687
Triết học 1 all truyện cười 745
Chỉ tiêu chữ lẻ 1 all truyện cười 654
Hỏi đường lên trời 1 all truyện cười 632
Dự định 1 all truyện cười 708
Người không sợ súng đạn 1 all truyện cười 702
Anh chồng tham ăn 1 all truyện cười 749
Ăn vụng gặp nhau 1 all truyện cười 771
Trả lời vắn tắt 1 all truyện cười 622
Trứng ngót 1 all truyện cười 682
Gánh bưởi qua sông 1 all truyện cười 795
May quá 1 all truyện cười 640
Bắt heo rừng 1 all truyện cười 719
Trứng rồng ăn xảm xịt mà hôi mùi tro 1 all truyện cười 678
Yết thị 1 all truyện cười 814
Chống ra, chống vô 1 all truyện cười 622
Vả quan huyện 1 all truyện cười 746
Con xin xuống ạ 1 all truyện cười 680
Cầm tinh con chó 1 all truyện cười 671
Tính tuổi 1 all truyện cười 707
Tứ chứng nan y 1 all truyện cười 640
Tri huyện Lê Kim Thằng 1 all truyện cười 654
Ðổi bò gầy lấy bò béo 1 all truyện cười 670
Áp dụng theo lời thầy 1 all truyện cười 709
Ðánh trống cấm 1 all truyện cười 735
Chim chuột ở U Minh 1 all truyện cười 723
Chưa ngán ai 1 all truyện cười 704
Anh hai vợ 1 all truyện cười 804
Có nhẽ đâu thế 1 all truyện cười 686
Xiển vào dinh tổng đốc xin tiền 1 all truyện cười 758
Tên nhà giàu bị chơi khăm 1 all truyện cười 724
Xin đất làm nhà 1 all truyện cười 827
Rùa U Minh 1 all truyện cười 668
Chiêm bao gì mà cười 1 all truyện cười 633
Làm ma mẹ 1 all truyện cười 693
Khịt khịt, thèm thịt với xôi 1 all truyện cười 593
Tài nói láo 1 all truyện cười 735
Ghen bóng ghen gió 1 all truyện cười 740

Trang (6/77) : 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |