Tựa đề chapter Tác giả Thể loại views
Bao nhiêu tuổi? 1 all truyện cười con gái 1043
Bao nhiêu lần? 1 all truyện cười học đường 687
Băng bó cho cái bóng của vết thương 1 all truyện cười y học 679
Bạn tốt nhất 1 all truyện cười tình yêu 913
Bàn luận về tình yêu 1 all truyện cười tình yêu 874
Ban cho! 1 all truyện cười tôn giáo 819
Bấm chuông 1 all truyện cười 703
Bài học về tội nói dối 1 all truyện cười tôn giáo 851
Bài học rút ra 1 all truyện cười gia đình 776
Bài học nơi công sở 1 all truyện cười nghề nghiệp 741
Bài diễn văn hay chết người 1 all truyện cười 811
Bác sĩ và bệnh nhân tâm thần 1 all truyện cười y học 839
Bà vợ đoản vị 1 all truyện cười gia đình 764
Bà mẹ phải biết chắc hơn 1 all truyện cười 797
Ba là con cá mập... 1 all truyện cười 836
Ba không 1 all truyện cười con trai 893
Ba chủ đề trong buổi hẹn hò 1 all truyện cười tình yêu 920
Ba chàng nói khoác 1 all truyện cười học đường 861
Ao nào? 1 all truyện cười học đường 811
Ánh sáng hay âm thanh? 1 all truyện cười học đường 714
An ủi 1 all truyện cười con gái 1018
Ấn tượng nhất 1 all truyện cười học đường 776
Ăn trộm của kẻ cướp 1 all truyện cười nghề nghiệp 624
Ăn theo khủng bố 1 all truyện cười nghề nghiệp 659
Ăn kiêng 1 all truyện cười 760
Ăn kiêng 1 all truyện cười con gái 1072
Ăn không? 1 all truyện cười tình yêu 824
Ăn gì trước? 1 all truyện cười gia đình 685
Ăn được hay không? 1 all truyện cười con gái 890
Alibaba và 40 tên cướp 1 all truyện cười 689
Ai vẽ? 1 all truyện cười khoa học 834
Ai tìm ra châu Mỹ 1 all truyện cười học đường 865
Ai thảm hơn 1 all truyện cười gia đình 879
Ai tài hơn? 1 all truyện cười nghề nghiệp 860
Ai sợ vợ nhất? 1 all truyện cười tôn giáo 907
Ai sợ ai? 1 all truyện cười gia đình 822
Ai sẽ được thầu? 1 all truyện cười nghề nghiệp 769
Ai quyết định? 1 all truyện cười tình yêu 896
Ai nuôi? 1 all truyện cười gia đình 858
Ai nịnh ai? 1 all truyện cười dân gian 913
Ai mua trăn 1 all truyện cười 828
Ai mất? 1 all truyện cười nghề nghiệp 826
Ai lười hơn 1 all truyện cười thể thao 872
Ai lừa ai? 1 all truyện cười tình yêu 883
Ai lấy được vợ đẹp 1 all truyện cười gia đình 829
Ai là sếp 1 all truyện cười nghề nghiệp 854
Ai là kẻ ngốc??? 1 all truyện cười học đường 623
Ai không hiểu ai 1 all truyện cười học đường 815
Ai hư 1 all truyện cười nghề nghiệp 851
Ai hơn ai? 1 all truyện cười nghề nghiệp 749

Trang (55/77) : 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |