Tựa đề chapter Tác giả Thể loại views
CHỈ VÌ THIẾU CÁC DẤU PHẨY 1 all truyện cười 1146
ÁP DỤNG NHANH 1 all truyện cười 724
VĂN HÓA MỸ MUÔN NĂM 1 all truyện cười 819
TRUYỆN TOÀN “T” 1 all truyện cười 636
ĐỐI THOẠI CÙNG CHÚA 1 all truyện cười 628
LẠI LÀ 3 ĐIỀU ƯỚC 1 all truyện cười 850
KHÔNG CẦN PHẢI CẮT 1 all truyện cười 589
SỐNG CHẾT CÓ NHAU 1 all truyện cười 748
Chấp nó làm gì 1 all truyện cười 674
Có hấp tấp quá không? 1 all truyện cười 710
Lộ tẩy… 1 all truyện cười 654
Cái chày 1 all truyện cười 792
Sao em biết? 1 all truyện cười 783
Tin nhắn shock 1 all truyện cười 708
Sợ gì mà không dám… 1 all truyện cười 565
Dạy bơi 1 all truyện cười 781
Bao nhiêu tuổi? 1 all truyện cười 695
Khi ngốc cưỡng hiếp 1 all truyện cười 816
Thư ký và sếp 1 all truyện cười 733
Thực tập trái ngành 1 all truyện cười 658
Một ngày đi học của Vova 1 all truyện cười 690
Quần lót của Adam 1 all truyện cười 728
Phí hoài thời gian 1 all truyện cười 769
Võ sĩ khó lấy vợ 1 all truyện cười 653
Lỗi của ai? 1 all truyện cười 764
Khẩn cấp!! 1 all truyện cười 696
Trả tiền đểu 1 all truyện cười 838
Sao gà không có? 1 all truyện cười 746
Thông… 1 all truyện cười 598
Bộ ngực lớn nhất 1 all truyện cười 678
muốn cãi nhau à? 1 all truyện cười 876
Dài hay ngắn 1 all truyện cười 790
Một chút thôi cũng dễ chịu 1 all truyện cười 594
Học trò và cô giáo 1 all truyện cười 749
Ngôn ngữ động vật 1 all truyện cười 747
Giống trái cây 1 all truyện cười 733
Chia buồn sâu sắc 1 all truyện cười 579
Thêm ống đi 1 all truyện cười 710
Con trai giỏi “cầm, kỳ, thi, họa” 1 all truyện cười 655
Anh mạnh lên !! 1 all truyện cười 805
Con 17 rồi 1 all truyện cười 705
Mua dao lam mà xài 1 all truyện cười 633
Thú nhận tội lỗi 1 all truyện cười 633
Búng tới chết 1 all truyện cười 918
Cái nào già hơn 1 all truyện cười 761
Động vật biết bay 1 all truyện cười 803
Không, không là không 1 all truyện cười 658
Coi chừng bể trứng 1 all truyện cười 589
Sân bay và máy bay 1 all truyện cười 818
Nhớ kỹ thêm tí nữa 1 all truyện cười 663

Trang (31/77) : 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |