Tựa đề chapter Tác giả Thể loại views
Không đáng nhận tiền boa 1 all truyện cười 612
Những bài văn bất hủ của học trò (Phần 58) 1 all truyện cười 646
Xổ số của vợ 1 all truyện cười 724
Những bài văn bất hủ của học trò (Phần 57) 1 all truyện cười 548
Gọi điện bằng điện thoại hỏng 1 all truyện cười 663
Mức độ giận dữ 1 all truyện cười 620
Những bài văn bất hủ của học trò (Phần 56) 1 all truyện cười 530
Những bài văn bất hủ của học trò (Phần 55) 1 all truyện cười 541
Phúc lợi tốt thật 1 all truyện cười 678
Bút bi đặt vòng tránh thai 1 all truyện cười 682
Những bài văn bất hủ của học trò (Phần 54) 1 all truyện cười 549
Nhiệm vụ của con dâu 1 all truyện cười 575
Những bài văn bất hủ của học trò (Phần 53) 1 all truyện cười 565
Vượt cửa ải bố vợ 1 all truyện cười 676
Cứ tưởng sắp chết 1 all truyện cười 631
Những bài văn bất hủ của học trò (Phần 52) 1 all truyện cười 662
Những bài văn bất hủ của học trò (Phần 51) 1 all truyện cười 681
Xét nghiệm nước tiểu của cả họ 1 all truyện cười 641
Những bài văn bất hủ của học trò (Phần 50) 1 all truyện cười 602
Những bài văn bất hủ của học trò (Phần 49) 1 all truyện cười 680
Những bài văn bất hủ của học trò (Phần 48) 1 all truyện cười 589
Những bài văn bất hủ của học trò (Phần 47) 1 all truyện cười 633
Mua bao cao su cho lạc đà 1 all truyện cười 686
Nhầm với xúc xích 1 all truyện cười 558
Lý do phấn khích 1 all truyện cười 635
Những bài văn bất hủ của học trò (Phần 46) 1 all truyện cười 621
Những bài văn bất hủ của học trò (Phần 45) 1 all truyện cười 596
Nói thật mà không tin 1 all truyện cười 679
Hết vé đi Bangkok 1 all truyện cười 656
Những bài văn bất hủ của học trò (Phần 43) 1 all truyện cười 648
Lý do ‘ngu như bò’ 1 all truyện cười 666
Toàn hàng giả 1 all truyện cười 609
Những bài văn bất hủ của học trò (Phần 44) 1 all truyện cười 588
Từ chối sử dụng bao cao su 1 all truyện cười 616
Lời nói trước khi chết 1 all truyện cười 624
Bí quyết kinh doanh 1 all truyện cười 591
Những bài văn bất hủ của học trò (Phần 42) 1 all truyện cười 635
Khách VIP 1 all truyện cười 773
Tìm ra bệnh của chồng 1 all truyện cười 733
Những bài văn bất hủ của học trò (Phần 41) 1 all truyện cười 670
Xin nghỉ việc 1 all truyện cười 668
Áp dụng máy móc 1 all truyện cười 659
Cân nhắc nhu cầu 1 all truyện cười 679
Hơn nhau cái cuống 1 all truyện cười 612
Những bài văn bất hủ của học trò (Phần 40) 1 all truyện cười 605
Ghen với diễn viên 1 all truyện cười 729
Xui tận mạng 1 all truyện cười 808
Những bài văn bất hủ của học trò (Phần 38) 1 all truyện cười 610
Những bài văn bất hủ của học trò (Phần 37) 1 all truyện cười 579
Không thay đổi được thực tế 1 all truyện cười 595

Trang (12/77) : 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |